JUST WOOD...

...är ett företag som pratar om, producerar och säljer produkter i trä. Bara trä.
Träsmycken som är laserskurna och svarvade. Av ek, bok, björk och lönn. Träkläder av lyocell/eucalyptus. Träskor av pappersgarn. Min verksamhet skall spänna bredd både var gäller trämaterial och produktionstekniker. Allt från massivt trä till nanocellulosa. Allt från hantverk till high-tech.
www.justwood.se får du inte bara möjligheten att köpa unika träsmycken, utan du får även möjligheten att lära dig om trä. Här beskrivs vilka träslag/trämaterial som används i produkterna och här berättar jag om aktuell forskning och olika spännande projekt som pågår inom skogsindustrin.
Trä är en fantastisk råvaruresurs som vi har gott om i Sverige och Europa. Självklart skall vi förvalta och förädla den på många olika sätt. Mitt sätt är ett sätt.

Välkommen!