JUST WOOD...

...är ett företag som pratar om, tillverkar och säljer produkter i trä. Bara trä.
Laserskurna träsmycken av ek, björk och lönn. Träkläder av tencel. Träskor av al och kork. Verksamheten spänner brett både var gäller trämaterial och produktionstekniker. Allt från massivt trä till nanocellulosa. Allt från hantverk till high-tech.
www.justwood.se får du inte bara möjligheten att köpa unika träprodukter, utan du får även möjligheten att lära dig om trä. Här beskrivs vilka träslag och trämaterial som används i produkterna och här berättar jag om forskning och spännande projekt som pågår inom skogsindustrin.
Trä är en fantastisk råvaruresurs som vi har gott om i Sverige och Europa. Självklart skall vi förvalta och förädla den på många olika sätt. Mitt sätt är ett sätt.

Välkommen!