EK
Eken har ett djupt rotsystem och trivs bäst på djupa, leriga jordar. Ekvirket är hårt, starkt och kärnveden är mycket beständig mot röta. Historiskt användes den därför tidigt till skeppsbyggnad och vattenbyggnadskonstruktioner. Ekvirke har även använts till broar, räcken och andra utomhuskonstruktioner. Massiv ek och ekfaner har genom tiderna haft hög status speciellt som inrednings- och möbelmaterial.
Jag som bor och verkar i Östergötland känner lite extra starkt för den mäktiga eken och vårt fantastiska eklandskap. Det känns fint att kunna göra moderna smycken av detta exklusiva material.