LÖNN
Lönnen trivs på djup, väldränerad mark och kräver mycket ljus. Veden är ströporig, hård och medeltung samt oftast likformig i strukturen med raka fibrer. Veden är vit till gulvit och har vanligen ingen utpräglad kärnved. Årsringarna är svagt synliga. Massivt lönnvirke har används till finare möbler och svarvade föremål. Virket blir lent och mjukt efter polering. Slevar i lönn var mycket hållbara och skaft till yxor och räfsor lär ”ha gifvit mindre blåsor i händerna än andra träslag”.
Jag har valt att jobba med lönn för att det är hårt men främst för dess ljushet vilket speciellt är viktigt i de smycken där jag laserskär en text och önskar stor kontrast mellan text och material.