KOL
Det nattsvarta träkolet är både snyggt och rengörande. Träkol i den hårda fossila formen som används till mina smycken kallas stenkol och stenkolets ursprung kan man finna i stora skogar som växte nära kuster. När översvämningar skedde kom träden i dessa skogar att dö för att därefter överlagras av sediment och har på så vis skyddats från oxidation. Under årmiljonernas lopp har det organiska materialet till slut bildat stenkol som är så pass hårt att det går att använda till smycken. Traditionellt har kol också använts för rengöring och det aktiva kolet som används till hudvård har en högre halt av kol och en stark förmåga att dra till sig andra ämnen, att vara rengörande. Se KOL tvål.