JW Advisory Board - en rådgivande styrelse för mig som soloföretagare

Sedan i början av året så har Just Wood en så kallad Advisory Board.

Det är en informell styrelse med en rådgivande funktion med syfte att sätta mål och riktning för Just Wood. Att styra mig till att göra rätt saker för företagets bästa och att hitta strategier för att nå målen. Jag har ju sedan en tid tillbaka bestämt mig för att att det är företaget jag vill satsa på, det är här jag har mitt engagemang och jag tror fortfarande starkt på min affärsidé. (Det är bl a därför jag har sagt upp min anställning på LiU och just denna höst kommer jag bara att göra några gästföreläsningar där.) Visst har jag blivit varm i kläderna efter att ha drivit företaget i några år, men jag vet också att olika former av samarbeten är ytterst viktiga för mig. Som soloföretagare så kan jag långt ifrån allt, och de kompetenser jag har valt att plocka in i min advisory board är tänkta att täcka just de behoven. Det handlar bl a om affärsutveckling, affärsekonomi, sälj/business, marknadsföring och retail.

För mig känns det så rätt att ha tagit detta steg, att bilda en advisory board. Alla tillfrågade svarade tveklöst "JA" och även om jag inte gillar att blottlägga mig själv och mina brister så är ju det faktiskt bra, att ta emot hjälp, att rannsaka sig själv och kanske få lite anledning att faktiskt göra klart den-där-saken. För jag får ju så mycket råd och stöd tillbaka. Så mycket klokhet och kunskap. Så mycket erfarenhet och sjukt många bra idéer.

JW Advisory Board

Här är en kort presentation av min JW Advisory Board:
Anna Carendi (@hallbarhetsanna) - Hållbarhetskonsult, affärsutveckling, hållbart företagande inom globala målen samt styrelseproffs!
Moon Carlbring - Säljstrategi, retail, business, mod och framåttänk som strävar efter ett handshake!
Erika Wessbo - Affärsutveckling, företagsekonomi, kreatör, en doer och lokal stjärna!
Lotta Ahlvar  (@lottaahlvar) - Affärsledning, retail, designguru som har sett och hört allt!
Albert Gunnarsson - min man och högra hand, IT-arkitekt och problemlösare!

På fredag har vi vårt tredje möte för detta år och vi ska för första gången träffas fysiskt. Förutom att spika målen för 2025 så ligger fokus på att lära känna varandra och Just Wood. Det gäller att passa på när vi äntligen kan ses live.

 Målbild 2025

 

För er som läser detta som är småföretagare så är detta blogginlägg också ett tips till er, att starta en Advisory board även för ditt företag. Du väljer vilka du vill ha med, du sätter ramarna men du gör också stora delar av jobbet. Betalningen är som sagt ovärderlig klokskap och erfarenhet och bra ideér. Jag har gått på många olika typer av kurser kopplat till företagande, det finns verkligen mycket att lära där ute, men för mig kändes det viktigt att få stöd av några som vet vem jag och företaget är, mer på djupet än bara ytligt. En mer långsiktig lösning. Förhoppningsvis kan Advisory Boarden utvecklas till en formell styrelse i framtiden som också är avlönad.

Till sist vill jag rikta ett stort TACK till min kära Advisory Board och hälsa er välkomna till Linköping!

 ---------------------------------------------------

Mer att läsa om en Advisory Board:

https://www.styrelseinstitutet.se/hur-kan-vi-hjalpa-dig/agartjanster/advisory-board/

En Advisory Board är en grupp, som är rådgivande, tillsatt av ett företags styrelse eller ägare. Rådgivande Styrelse är ett organ som ger icke-bindande strategiska råd till förvaltningen av ett aktiebolag, organisation eller stiftelse. Den informella karaktär i en rådgivande styrelse ger större flexibilitet i strukturen och ledning jämfört med bolagsstyrelse. Till skillnad från bolagsstyrelsen, har den inte delegationen eller behörighet att rösta på bolagsrättsliga frågor eller bära legalt förvaltningsansvar. Många nya eller små företag väljer att ha rådgivande styrelse i syfte att dra nytta av den kunskap om andra, utan kostnaden eller formalitet av bolagsstyrelse. (Wikipedia)


Share this post


Leave a comment

Note, comments must be approved before they are published