Sverige och skogen - mitt inlägg i debatten

Jag vill att vi använder vår träråvara med glädje och stolthet. Något annat vore dumt. Just nu pågår en het debatt om det svenska skogsbruket där det ifrågasätts och jag upplever att man ger en bild av att det skulle vara jättedåligt; att vi avverkar för mycket skog, fel skog och på fel sätt. 

Jag har inte hela bilden över sanningen i detta eftersom jag är verksam på den förädlande sidan, som använder träråvaran, men jag har ändå lite koll och jag har genom åren träffat många skogsägare runt om i hela Sverige. Att säga att de inte sköter sin skog bra är att som att slå dem på käften. De gör allt för sin skog och de vill inget annat än att bruka den på bästa sätt för att också ge avkastning till kommande generationer. Själv har jag länge velat bli skogsägare, men idag tvekar jag då jag inser att jag skulle ligga sömnlös om nätterna kring alla svåra beslut och hot mot min skog. Vilka trädslag ska jag plantera som efterfrågas om 60-120 år? Och som klarar pågående klimatförändringar? Kommer det brinna i sommar? Eller storma? Eller kommer granbarkborren närmare för att förstöra min skog?!

Att vi har många privata skogsägare i Sverige (ca 300.000 st) är unikt. I flera andra länder har man istället färre större aktörer/företag som har ett större vinstdrivande syfte. En mindre skogsägare ser till sin skog på annat sätt jämfört med de större aktörerna. De bor nära sin skog och de använder den till mer än bara skogsbruk. Jag tror att detta delvis är vägen framåt. Mer småskaligt skogsbruk, mer familjeskogsbruk och fler kvinnliga skogsägare.

 Forest in Women's hands

I dagarna har jag varit på en konferens, Forest in Women's Hands, den första i sitt slag, 12-13 April 2021 med 640 st anmälda kvinnliga skogsägare från hela världen. Här blir det tydligt att ett kvinnligt skogsägande är bra för den faktiska skogen men det är samtidigt tufft för kvinnorna som brukar den eftersom de gör det i en mansdominerad/stereotyp bransch. I Sverige är andelen kvinnliga skogsägare faktiskt hela 38%. Men dessa kvinnor syns tyvärr för lite och tar också för liten plats, speciellt i ledande positioner, och därför är den här typen av nätverk såå viktiga eftersom de stärker och motiverar. Kvinnorna som äger skog i Sverige äger också mindre skogsfastigheter än männen dvs mindre skog/person. Det tror jag i grunden är bra, att småskaligt skogsbruk är bra och hållbart för skogen. Men som allt annat är det kanske svårare att få någon ekonomi i? 
#womeninwood

Några korta frågor: 
Vill du använda trä som råvara?
Vill du använda svensk trä?
Vill du ha många små privata skogsägare? 
Vill du ha fler kvinnliga skogsägare?
Då ska du inte se ner på våra skogsägare utan du ska istället se upp till dem och stötta dem! Och återigen, känn inget annat än stolthet när du köper eller använder produkter av svenskt trä!

Slutsats: Jag borde köpa skog :-)

(Debatt är bra, den behövs, och självklart behöver skogsbruket utvecklas och anpassas efter rådande verklighet och ny kunskap. Mitt inlägg i debatten är litet och inte heltäckande och det finns fler aspekter att lyfta, så som skogsbeståndet, behov av lövskog, bevarandet av nyckelbiotoper, kolbindandet och vikten av detta både nu och framåt, skogsägandet som skiljer sig sett till hela Sverige och också storleken vid avverkning, hur viktigt skogsbruket är för Sverige, vikten att få bestämma själv som skogsägare mm, så det finns anledning att återkomma. Men, i detta blogginlägg vill jag lyfta det småskaliga kvinnliga skogsbruket.)

 

Här finns mer att läsa:

Skogsstyrelsen (Skogsstyrelsen är en svensk statlig förvaltningsmyndighet för frågor som rör skog och skogsbruk)

Stor skillnad i mäns och kvinnors skogsägande 

Naturvårdsverket (Naturvårdsverket är en statlig myndighet för miljöfrågor. Vi arbetar på uppdrag av den svenska regeringen med miljöfrågor inom Sverige, inom EU och internationellt.)

Skogsindustrierna (Skogsindustrierna är branschorganisationen för massa-, pappers- och den trämekaniska industrin i Sverige.)

Mediabilden behöver breddas
 - Rapport Skogsbruk: miljöfara eller klimaträddning?

SVT Agenda: Striden om skogen (19.05 min)

 


Share this post


Leave a comment

Note, comments must be approved before they are published

1 comment

  • Superbra blogginlägg! Som dotter till privat skogsägare där skogen gått i generationer och är i storleksordningen “hobby” (min pappa har alltid haft ett +100% yrke vid sidan om men vigt kvällar, helger och semestrar på att bruka skogen) så kan jag skriva under på vilket slit det är!

    Jag känner lite som du, kommer jag och min syster kunna ta över detta arv, klarar vi att äga och bruka skog… sökte tom till en kurs på lantbruksuniversitet (men kom inte in tyvärr) men ska försöka igen, för att få mer kunskap!

    • Kristin Lundgren